info@humancapital.cz | +420 724 912 007 | +420 731 618 592Jsme personálně poradenská společnost
linkedin facebook

Naše služby

Vyhledáváme experty, talenty a manažery

Při hledání a oslovování vhodných kandidátů na otevřené pozice vždy používáme metodiku ACS – „Active and culture search“. Zjednodušeně řečeno „Active“ znamená, že nikde neinzerujeme a nečekáme, až nám životopis kandidáta „spadne do klína“, ale aktivně oslovujeme kandidáty přes sociální sítě, vlastní databázi a samozřejmě přímým oslovováním ve firmách. „Culture“ neboli firemní kultura hraje vedle kompetencí a motivace kandidáta důležitou roli při našem „namlouvání“. Vnímáme jako důležité, aby firemní kultura a hodnoty klienta byly v souladu s hodnotami kandidátů. Prokazatelně to zvyšuje nejen výkon kandidáta, ale i loajalitu mezi klientem a kandidátem.

Assessment a Development centra

Od účinné online psycho-diagnostiky až po několikadenní assessment či development centra (AC/DC) umíme identifikovat silné a slabé stránky, potřebné dovednosti a znalosti, postoje a motivace manažerů, obchodníků nebo expertů. Při obsazování klíčových rolí ve firmě se můžete na základě výsledků AC/DC lépe rozhodnout, koho z kandidátů vybrat. Špatný výběr vhodného člověka může stát firmu i několik set tisíc korun a časová ztráta až 1,5 roku (viz. např. byznys.ihned.cz). Pomocí výsledů Development centra nastavujeme na míru ušité rozvojové a tréninkové plány klíčových lidí, kteří jsou pak nositeli inovací či zvýšeného výkonu ve firmě.

Funkční personální procesy

Ve firmách vytváříme taková HR řešení, která trvale zrychlí proces náboru, nastaví chtěnou firemní kulturu nebo nakopne HR marketing a HR branding na trhu práce. Implementujeme systémy vzdělávání a rozvoje, trainee a talent programy, plány nástupnictví nebo adaptační procesy. A to vše v souladu s celofiremními cíli a strategií s nastavením měření úspěšnosti a  přínosu pro samotný business klienta.